Sırt Ağrısı İçin: Yoga, Tai Chi ve Qigong Ne Kadar Etkilidir?

Bel ağrısı, yetişkinlerin önemli bir bölümünü etkiler. Şu anda, tedavi seçenekleri sınırlıdır ve genellikle yetersiz kalmaktadır. Yeni yapılan bir araştırma yoga, tai chi ve qigong’un ağrıyı azaltmada etkili olup olmadığını sorguluyor.

Bazı araştırmalar, bu uygulamaların bel ağrısı olan bazı insanlara fayda sağlayabileceği sonucuna varmaktadır. Bununla birlikte, az kaliteli araştırma olduğundan, güvenilir sonuçlara ulaşmak şu anda imkansızdır.

Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü’ne göre, yetişkinlerin yaklaşık% 80’i hayatlarının bir noktasında bel ağrısı yaşıyor. Mevcut tedaviler arasında opioidler, kişisel bakım, cerrahi ve fizik tedavi gibi yöntemler bulunmaktadır.

Opioidlerin ve büyük cerrahinin önemli sağlık ve maliyet sonuçları nedeniyle, fizik tedavi araştırmacılardan daha fazla ilgi görmeye başlamaktadır.

Yeni yapılan araştırma yazarlarının açıkladığı gibi, kronik bel ağrısı “depresyon, anksiyete, uyku bozukluğu ve sosyal izolasyon dahil olmak üzere duygusal sıkıntıya sıklıkla katkıda bulunur” ve “bu durum için etkili bir tedavi tespit edilmedi”.

Bel ağrısı için ilaçsız, düşük maliyetli bir müdahale bulmak milyonlarca hayatı değiştirebilir. Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler daha popüler hale geldikçe, bazı araştırmacılar bel ağrısı olan insanlara fayda sağlayıp sağlayamayacaklarını anlamaya isteklidirler.

Sırt ve Bel Ağrılarında Alternatiflere Odaklanmak

Bazı araştırmacılar “Harekete dayalı zihin-beden müdahalelerine” odaklandılar – özellikle yoga, tai chi ve qigong. Her üçünün de fiziksel ve meditatif bir yönü vardır kanısına vardılar.

“Harekete dayalı zihin-beden müdahalelerinin kronik sırt ağrısı, psikolojik faktörler, başa çıkma stratejileri ve sırt ağrısı olan insanlarda […] yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini belirlemek için verileri gözden geçirdiler ve :

“Amacımız, bu tür ağrıyı azaltmak için kanıta dayalı müdahaleler uygulamak amacıyla disiplinler arasında bilgi sunabilmek için bu müdahalelerin etkilerinin kapsamlı bir değerlendirmesini sağlamaktı.” dediler…

Mevcut araştırma makalelerinin kapsamlı bir araştırmasının ardından, yazarlar kriterlerini karşılayan sadece 32 çalışma bulmuşlardır. Bunlara 3.484 katılımcı dahildir. Çalışmaların yirmi beşi yoga, dört tanesi tai chi ve üçü qigong’a baktı.

Genel olarak, araştırmacılar şu sonuca vardılar:

“Gözden geçirilen 32 makalenin çoğunluğu, [bel ağrısı] tedavisinde [harekete dayalı zihin-beden müdahalelerinin] etkili olduğunu gösterdi, ağrı veya psikolojik sıkıntı (örneğin depresyon ve anksiyete), ağrıya bağlı sakatlık ve gelişmiş işlevsel yetenek. ”

Sırt ve Bel Ağrılarına Alternatif Yöntemlerde Kesin Sonuç Yok

Her ne kadar araştırmacıların sonuçları olumlu olsa da, incelemede büyük sınırlamalar vardır ve şu anda mevcut olan verilerden sağlam sonuçlar çıkarmak hala zordur.

Bir sınırlama, yeni makalenin bir anlatı incelemesi olmasıdır. Bu tür inceleme, belirli bir konu hakkındaki bilgileri toplar ve genel bir bakış sunar.

Anlatı incelemeleri genellikle herhangi bir veri analizi içermez. Aslında, araştırmacılar bir meta-analiz yapmadıklarını açıklamaktadırlar, çünkü “seçilen çalışmaların bazıları düşük metodolojik kalite göstermiştir ve çalışmalar arasında bir etki büyüklüğü bildirmemişlerdir.”

Ayrıca, yoga, tai chi ve qigong’un sırt ağrısı üzerindeki etkileri çok fazla ilgi görmedi, bu nedenle bu konuda büyük bir çalışma yapılmadı. İncelemedeki en büyük çalışma 320 katılımcı ve en küçük çalışma 25’i içeriyordu.

Benzer şekilde, bazı çalışmalar nispeten kısaydı. En kısa 6 hafta sürdü, yani araştırmacılar bu müdahalelerin uzun vadeli etkilerini tespit edemediler.

Araştırmacılar ayrıca yazdıkları makalelerin çoğunun orijinal takımların deneylerini nasıl yürüttüklerini açık bir şekilde açıklamadığını belirtmektedir. Örneğin, 32 denemenin 26’sının randomize kontrollü denemeler olduğunu iddia etseler de, “çoğu çalışma belirli bir randomizasyon, tahsis gizliliği veya körleme sürecini ayrıntılı olarak rapor etmedi” şeklinde açıklıyor.

Gerçekten de çalışmalar, doktorların bel ağrısı için bu tür müdahaleleri reçete etmeden önce “Daha fazla klinik araştırmaya ve ampirik kanıtlara ihtiyacımız var” diye açıklıyor.

Ek araştırmalar özellikle önemlidir, çünkü bazı çalışmalar bazı olumsuz olaylar rapor etmiştir. Araştırmaların belirttiği gibi, “11 yoga çalışması, bir tai chi çalışması ve bir qigong çalışması hafif eklem ve sırt ağrısı olduğunu bildirdi.”

Bununla birlikte, önemli şüphe kalmasına rağmen, bu, zihne ve vücuda bu şekilde girmenin sırt ağrısını hafifletmeye yardımcı olmadığı anlamına gelmez. Kronik bel ağrısının önemli bir psikolojik bileşeni vardır, bu nedenle beyne ve vücuda aynı anda hitap eden test yöntemleri kağıt üzerinde mantıklı bir yaklaşım gibi görünür.

Başlıkta sorulan soruyu cevaplamak için yoga, tai chi veya qigong’un bel ağrısını hafifletmeye yardımcı olup olamayacağını hala bilmiyoruz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Yorum yaz